Tłumacz Przysięgły Języka Hiszpańskiego

Cennik

Zgodnie z ustawą, język hiszpański należy do II grupy językowej. Ceny za stronę tłumaczenia są następujące:

Rodzaj tłumaczenia: na polski na hiszpański
zwykłe 50 zł 52 zł
uwierzytelnione 50 zł 52 zł
ustne
- 1 godzina
- następne

150 zł
100 zł

150 zł
100 zł

Strona rozliczeniowa tłumaczenia pisemnego:

  • zwykłego zawiera 1600 znaków,
  • uwierzytelnionego zawiera 1125 znaków.

Znaki liczone są w edytorze Word łącznie ze spacjami.
Tłumaczenia zwykłe są rozliczane z dokładnością do pół strony, a uwierzytelnione z dokładnością do całej strony.

Stawki za tłumaczenie specjalistyczne mogą ulec podwyższeniu w zależności od poziomu trudności tekstu.

Uwagi dodatkowe dotyczące ceny:

  • dla dokumentów trudnych do odczytania zastrzegam sobie możliwość pobrania dodatkowej opłaty do 25% stawki podstawowej,
  • za uwierzytelnienie gotowego tłumaczenia (wykonanego przez inną osobę) pobierane jest 50% stawki,
  • za wydruk dodatkowej kopii dokumentu pobierane jest 20% stawki.
  • za prace w trybie pilnym, ekspresowym i superekspresowym mogą być naliczane dodatki do ceny, odpowiednio w wysokości 25%, 50% i 100% ceny podstawowej.

Zwyczajowo przyjmuje się wykonywanie tłumaczeń:

  • w trybie normalnym - do 5 stron dziennie,
  • w trybie pilnym - do 8 stron dziennie,
  • w trybie ekspresowym - do 12 stron dziennie,
  • w trybie superekspres - ponad 12 stron dziennie.