Tłumacz Przysięgły Języka Hiszpańskiego

Tłumaczenia

Wykonuję tłumaczenia zwykłe i uwierzytelnione (przysięgłe) oraz tłumaczenia ustne. Najchętniej zajmuję się szeroko rozumianą dokumentacją techniczną i medyczną.

Tłumaczenia pisemne zwykłe to głównie:

 • dokumentacja techniczna, ekonomiczna, finansowa, prawna, sądowa, księgowa, bankowa itp.,
 • dokumenty medyczne i farmaceutyczne,
 • korespondencja handlowa,
 • instrukcje obsługi,
 • dokumentacja projektowa i przetargowa,
 • zaświadczenia,
 • pisma urzędowe,
 • umowy handlowe,
 • katalogi, normy, ustawy,
 • pełnomocnictwa,
 • materiały reklamowe,
 • inne teksty specjalistyczne.

Tłumaczenia pisemne uwierzytelnione (przysięgłe) to głównie:

 • akty notarialne,
 • dokumenty prawno-handlowe jak wyciągi z rejestru handlowego, statuty spółek, księgi wieczyste,
 • dokumenty stanu cywilnego,
 • dokumenty tożsamości,
 • dokumenty samochodowe,
 • świadectwa szkolne,
 • dyplomy,
 • certyfikaty,
 • umowy kupna–sprzedaży,
 • i wiele innych.

Tłumaczenia ustne to głównie:

 • tłumaczenie u notariusza,
 • tłumaczenie dla sądu, prokuratury, policji,
 • rozmowy handlowe,
 • konferencje,
 • seminaria,
 • szkolenia,
 • spotkania biznesowe itp.

Dokumenty do tłumaczenia i wykonane prace mogą być dostarczane pocztą elektroniczną, za pośrednictwem usługi kurierskiej lub pocztą tradycyjną.

Zawsze staram się zajmować elastyczną postawę w odniesieniu do ceny i terminu wykonywanej pracy uwzględniając potrzeby i oczekiwania klienta.

Płatności są dokonywane przelewem w oparciu o dostarczoną fakturę.

Informacje zawarte w powierzonych mi dokumentach są rozumiane jako poufne.

W miarę możliwości staram się zachować oryginalny układ graficzny dokumentu.