Tłumacz Przysięgły Języka Hiszpańskiego

Wycena

Wycena dokumentów do tłumaczenia jest bezpłatna i wykonywana, w miarę możliwości, w trybie natychmiastowym.

Dokumenty przeznaczone do wyceny winny być dostarczone pocztą elektroniczną na mój adres, co jest sposobem najszybszym i najskuteczniejszym.

Wycena tłumaczeń pisemnych dokonywana jest w oparciu o stronę rozliczeniową, która wynosi dla tłumaczeń:

  • zwykłych 1600 znaków ze spacjami,
  • uwierzytelnionych (przysięgłych) 1125 znaków ze spacjami.

Ilość znaków jest obliczana zgodnie z edytorem Worda.

Termin realizacji zamówienia jest ustalany indywidualnie mając na uwadze potrzeby klienta.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące moich usług można uzyskać kierując pytania telefonicznie lub drogą mailową.